Babysalmesang

- man bliver glad af det!

Vi starter igen tirsdag den 6. august 2024 kl. 9.30 i Skærbæk Kirke (for tilmelding, se nedenstående link)

Sang og musik har til alle tider været en helt grundlæggende del af menneskets udtryk; alle børn fødes med musikalske anlæg og dermed forudsætninger for at tilegne sig musik.

Allerede i fosterstadiet færdigudvikles hørelsen og barnet vil fra da af kunne genkende særligt mors - men i høj grad også fars stemme. Gennem sang udvikles båndet mellem forældre og barn. Samtidig er der undersøgelser, der viser, at sang og musik øger barnets evne til koncentration og indlæring i øvrigt.

Babysalmesang er et tilbud, der forløber over 10 gange, for børn i alderen 0 - ca. 10 måneder med mor/far. Vi synger få vers af udvalgte salmer og laver bevægelser eller dans til (mange af vore salmemelodier er oprindelige dansemelodier), og desuden er der børnesange og rim/remser, der kan bruges på puslebordet eller i andre situationer derhjemme. Vi bruger enkle effekter til at variere sangene med, såsom vifter, tørklæder, sæbebobler m.m., så barnets opmærksomhed hele tiden fanges.

Det samme program følges hver gang, evt. med små ændringer undervejs. Efter nogle gange er det tydeligt, at børnene genkender sangene/ritualet og føler sig trygge ved det.

Babysalmesang foregår i kirken, dels pga. den flotte akustik i et kirkerum, dels for at give en fortrolighed med kirken. Det er ikke nødvendigt med en smuk sangstemme for at deltage - naturen har indrettet det så heldigt, at barnet altid synes, at mors eller fars stemme er den smukkeste i verden!

Vi mødes en gang om ugen til en lille times sang, og derefter er der hygge og samvær, som man har tid og lyst til. Det er gratis at deltage.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til organist Linda Roager 74 75 23 18/24 26 20 18

 

Babysalmesang efteråret 2024 - tilmelding