Dåb

Ved dåben bliver den døbte automatisk medlem af Folkekirken.

Tid og sted

Ved ønske om barnedåb, skal I som barnets forældre enten kontakte stedets præst eller kirkekontoret, enten pr. e-mail eller pr. telefon 74 75 21 34, for at aftale tid og sted for dåben. Dåben finder almindeligvis sted som en naturlig del af højmessen, idet dåbsbarnet ved dåben også bliver en del af stedets menighed.

Ved ønske om voksendåb, skal man selv kontakte stedets præst eller kirkekontoret.

Navngivning?

I skal som barnets forældre sikre jer, at barnet er navngivet forud for dåben, hvilket gøres på borger.dk. Klik på vedhæftet link for at se, hvordan I gør det, hvis ikke det allerede er sket. 

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/navngivning

Dåbssamtale

Ved dåbssamtalen vil den pågældende præst, udover at gennemgå selve dåbsritualet (hvad skal der ske – hvornår og hvordan), bl.a. også komme ind på dåbens betydning (hvad vil det sige at lade sig døbe). Samtalen finder, af praktiske hensyn, oftest sted hjemme hos barnets forældre. Tid og sted for denne samtale aftales med præsten.

Valg af faddere

Når jeres barn skal døbes, skal I som forældre vælge mellem to til fem personer, der skal være barnets faddere. Faddere kan være familiemedlemmer eller venner. Det er forældrene der bestemmer, hvem der skal være faddere. I skal selv oplyse præsten eller kirkekontoret om deres navne og adresser forud for dåben. Klik på vedhæftet link/formular til indgivelse af disse oplysninger. Dåbsanmeldelse (formular)

En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb, i folkekirken eller i et andet kristent trossamfund, men behøver ikke at være medlem af folkekirken. Minimumsalderen for en fadder er den sædvanlige konfirmationsalder dvs. 13-14 år. Den præst, som forretter dåben, har dog mulighed for at vurdere, om en “ung fadder” skønnes tilstrækkeligt moden til at stå fadder. En gudmor eller gudfar er typisk en af fadderne. Ofte er det gudmor eller gudfar, som bærer barnet til dåben. Men det er lige så almindeligt, at en af forældrene selv bærer barnet. Faddere påtager sig en moralsk forpligtelse til at medvirke til dåbsbarnets oplæring i forståelsen og betydningen af hvad det vil sige at være kristen, hvis forældrene dør, før barnet er blevet voksent. Juridisk set er der imidlertid hverken rettigheder eller pligter forbundet med at være fadder.